Mörg þúsund manns árlega á faraldsfæti suður til lækninga

Frá vinstir Jóna Valdís Ólafsdóttir, deildarstjóri lyfjaþjónustu, Sigurður M. Albertsson sérfræðingu…
Frá vinstir Jóna Valdís Ólafsdóttir, deildarstjóri lyfjaþjónustu, Sigurður M. Albertsson sérfræðingur í skurðlækningum, Jakob Frímann Magnússon(F), Ingibjörg Isaksen (B), Njáll Trausti Friðbertsson (D), Logi Einarsson (S), Berglind Ósk Guðmundsdóttir (D), Hildigunnur Svavarsdóttir forstjóri SAk, Guðjón Kristjánsson, forstöðulæknir lyflækninga SAk og Friðbjörn R. Sigurðsson sérfræðingur í blóð- og krabbameinslækningum á SAk. Mynd SAk

Þjónusta Sjúkrahússins á Akureyri hefur dregist saman undanfarin misseri. Því fer fjarri að SAK nái að uppfylla það hlutverk sem skilgreint er í lögum um heilbrigðisþjónustu, þar sem m.a. segir að sjúkrahúsið eigi að veita þjónustu í nær öllum sérgreinum lækninga og vera varasjúkrahús Landspítala

„Því fer fjarri að sú sé reyndin í dag og það sem verra er að þjónustan hefur verið að dragast saman á undanförnum misserum,“ segir í ályktun sem fundarmenn á SAk sendu frá sér að loknum fundi með nokkrum af þingmönnum Norðaustur kjördæmis. Hvatti fundurinn þingmenn í kjördæminu til að standa vörð um sjúkrahúsið þannig að því verði gert kleift að sinna lögbundnu hlutverki sínu.

Fjárlög séu í takt við hlutverkið

Fundurinn fór fram með yfirskriftinni „Mikilvægasta heilbrigðisstofnunin.“ Fimm þingmenn mættu til fundarins. Hildigunnur Svavarsdóttir forstjóri SAk brýndi fyrir þingmönnum mikilvægi þess að sjúkrahúsið geti starfað samkvæmt lögum, en ekki sé mögulegt að halda uppi starfsemi innan fjárlaga án þess að takast á við töluverða skerðingu sem sé mikið áhyggjuefni.

Læknafélag Íslands hefur lengi haft áhyggjur af stöðu Sjúkrahússins á Akureyri og gaf á liðnu hausti út ályktun þar sem stjórnvöld eru hvött til að tryggja fjárveitingar SAk svo hægt verði að styrkja faglega stöðu sjúkrahússins sem varasjúkrahús landsins.

Á fundinum ítrekaði starfsfólk að fjárlög yrðu að vera í takt við það hlutverk sem SAk væri ætlað samkvæmt lögum. Bent var á að mannfjöldi á svæðinu hefði aukist og fjöldi ferðamanna færi vaxatandi, en innviðir hefðu ekki verið byggðir upp í samræmi við það.

Fjölmargt ekki lengur í boði nyðra

Þá kom fram á fundinum að ýmis sérfræðiþjónusta sem áður var við SAk sé ekki lengur í boði. Þar má nefna erfðaráðgjöf, lungnalækningar, augnlækningar, húðlækningar, innkirtlalækningar, inngrip myndgreiningadeildar og lýtalækningar. Auk þess aðrar sérgreinar eins og geðlækningar, barna- og unglingageðlækningar, skurð-, endurhæfinga- og öldrunarlækningar sem eru í verulegri hættu vegna skorts á fjármagni og sérhæfðum læknum.

Í raun um bruðl að ræða

Árlega þurfa mörg þúsund manns af upptökusvæði SAk að leita sér lækningar til Reykjavíkur þar sem þjónusta er einungis í boði á höfuðborgarsvæðinu, ýmist á Landspítala eða hjá sérfræðilæknum með samning við Sjúkratryggingar Íslands. „Þetta fer gegn réttindum sjúklinga til þjónustu í heimabyggð,“ segir í frásögn af fundinum á vefsíðu SAk. Jafnframt var bent á að illa væri farið með fjármagn og í  raun væri um bruðl að ræða.

Þá var bent á að hægt væri að efla þjónustu dag- og göngudeild SAk fengist til þess fjármagn sem myndi koma til móts við samfélagið draga úr bruðli. Sem dæmi hefur SAk sett upp þjónustulíkan í krabbameinslækningum sem reynst hefur vel.

Það felst í að í stað þess að senda vikulega um 50 sjúklinga ásamt fylgdarmanni suður til Reykjavíkur fær SAk einn krabbameinslæknir  norður í tvo til þrjá daga í viku til að sinna þeim sjúklingahópi í samvinnu við hjúkrunarteymi SAk.


Athugasemdir

Nýjast