Ósanngjörn kerfisbreyting í leikskólamálum Akureyrar: Tekjulægstu fjölskyldurnar bera þyngstu byrðarnar

Anna Júlíusdóttir formaður Einingar Iðju
Anna Júlíusdóttir formaður Einingar Iðju

Kæru Akureyringar,

Sem formaður Einingar-Iðju sé ég mig knúna til að vekja athygli á alvarlegu máli. Nýlega voru samþykktar breytingar á leikskólagjöldum sem munu hafa veruleg áhrif á fjárhag margra barnafjölskyldna á Akureyri, sérstaklega þeirra tekjulægstu. Breytingarnar munu taka gildi frá og með 1. september næstkomandi.

Staðreyndir málsins:

 • Afsláttarprósenta lækkar úr 75% í 62,5% fyrir lægsta tekjuhópinn.
 • Tekjulægstu foreldrar munu greiða 4.744 kr. meira á mánuði fyrir 8,5 klst. vistun.
 • Þetta er 50% hækkun á greiðslum, úr 9.487 kr. í 14.231 kr. á mánuði.
 • Fyrir marga í lægstu tekjuhópnum gæti fimmtungur árlegrar launahækkunar farið í aukinn leikskólakostnað.

Óforsvaranlegur vinnuferill:

 • Bæjarráð samþykkti breytingarnar í sumarleyfi bæjarstjórnar.
 • Ekkert samráð var haft við foreldra eða stéttarfélög.
 • Jafnvel í bæjarráði voru efasemdir - Sindri Kristjánsson, fulltrúi S-lista í minnihluta, gat ekki stutt breytingarnar og bókaði sérstaklega að hann gæti ekki stutt hækkanir sem koma verst niður á tekjulægstu hópunum.

Forgangsröðun sem vekur spurningar:

Við fögnum því að bærinn vilji bæta íþróttaaðstöðu, enda er það mikilvægt fyrir heilsu og vellíðan bæjarbúa. Hins vegar vekur það spurningar um forgangsröðun þegar á sama tíma og barnafjölskyldur axla auknar byrðar vegna leikskólagjalda eru samþykktir kostnaðarsamir samningar um uppbyggingu íþróttamannvirkja.

Við óttumst að þessi aukni kostnaður við leikskóla geti leitt til þess að færri börn úr tekjulægri fjölskyldum geti tekið þátt í skipulögðu íþróttastarfi. Þannig gæti góð fyrirætlun um bætta íþróttaaðstöðu í raun aukið á ójöfnuð meðal barna í bænum okkar.

Er ekki mikilvægt að tryggja fyrst að öll börn hafi jöfn tækifæri til menntunar og þátttöku í tómstundum, áður en ráðist er í stórframkvæmdir? Við hvetjum bæjaryfirvöld til að endurskoða þessa forgangsröðun og finna leiðir til að styðja við allar fjölskyldur, óháð efnahag.

Kröfur okkar til bæjaryfirvalda:

 • Bæjarstjórn endurskoði ákvörðunina strax.
 • Aukið gagnsæi í ákvarðanatöku.
 • Raunverulegt samráð við hagsmunaaðila.
 • Heildstæð endurskoðun á kerfi leikskólagjalda.
 • Innleiða faglegt og lýðræðislegt verklag við ákvarðanatöku í málefnum sem varða hagsmuni íbúa

Þessar breytingar ganga þvert á yfirlýst markmið um að styðja við barnafjölskyldur og jafna tækifæri. Þær ógna jafnrétti og möguleikum foreldra, sérstaklega kvenna, til fullrar þátttöku á vinnumarkaði.

Eining-Iðja mun fylgjast náið með þróun mála og er reiðubúin til frekari aðgerða. Við hvetjum alla Akureyringa til að láta í sér heyra. Krefjumst betri lausna fyrir barnafjölskyldur í bænum okkar.

Saman getum við tryggt að Akureyri verði áfram fjölskylduvænn bær sem styður við alla íbúa sína, óháð efnahag.

Anna Júlíusdóttir formaður Einingar-Iðju

 


Athugasemdir

Nýjast