Ný sveitarstjórn tekin við í Norðurþingi

Hafrún Olgeirsdóttir D-lista og Hjálmar Bogi Hafliðason B-lista, Oddvitar nýja meirihlutans handsala…
Hafrún Olgeirsdóttir D-lista og Hjálmar Bogi Hafliðason B-lista, Oddvitar nýja meirihlutans handsala málaefnasamninginn, fyrir aftan standa frá vinstri: Bylgja Steingrímsdóttir, B-lista (varamaður fyrir Eið Pétursson), Helena Eydís Ingólfsdóttir, D-lista og Soffía Gísladóttir B-lista. Mynd/epe

Fyrsti sveitastjórnarfundur nýrrar sveitastjórnar í Norðurþingi hófst nú rétt í þessu. Þar kynnti nýr meirihluti B-lista Framsóknarflokks og félagshyggju og D-lista Sjálfstæðisflokks málefnasamning sinn.

Samkvæmt málefnasamningi flokkanna tveggja kemur fram að meginmarkmið kjörtímabilsins sé að fjölga íbúum Norðurþings um 100, stuðla að því að iðnaðarsvæðið á Bakka verði komið vel af stað í uppbyggingu á grundvelli grænna iðngarða, með fyrirtækjum sem hafa sjálfbærni að leiðarljósi.

„Markmið okkar er að orka í Þingeyjarsýslum verði nýtt á grunni sjálfbærni hér á svæðinu með tilheyrandi fjölgun starfa og fjölbreyttum atvinnutækifærum,“ segir í samningnum.

Þá verði lögð áhersla á að lóðir til byggingar íbúða og atvinnuhúsnæðis séu ætíð lausar til umsóknar og bið eftir afhendingu lóða sé ekki of löng.

Einnig verði áhersla á málefni barna í anda verkefnisins barnvænt samfélag. Að stuðlað að lýðheilsu barna og ungmenna, auka hamingju og velferð.

Sveitarstjórn Norðurþings

Ný sveitarstjórn Norðurþings, frá vinstri: Jónas Þór Viðarsson V-lista(varamaður fyrir Aldey Unnar Traustadóttur), Áki Hauksson M-lista, Bylgja Steingrímsdóttir B-lista (varamaður fyrir Eið Pétursson), Hjálmar Bogi Hafliðason oddviti B-lista, Hafrún Olgeirsdóttir oddviti D-lista, Soffía Gísladóttir B-lista, Ingibjörg Benediktsdóttir V-lista, Helena Eydís Ingólfsdóttir D-lista og Benóný Valur Jakobsson S-lista. Mynd/epe

 Málefnasamninginn má lesa í heild sinni hér fyrri neðan:

Málefnasamningur

 um meirihlutasamstarf Framsóknarflokks (B) og Sjálfstæðisflokks (D) um stjórnun sveitarfélagsins Norðurþings kjörtímabilið 2022 til 2026.

 Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn gera með sér eftirfarandi samkomulag um meirihlutasamstarf í sveitarstjórn Norðurþings kjörtímabilið 2022-2026.

Fulltrúar listanna munu vinna að þessu samstarfi af heilindum og með hagsmuni íbúa og sveitarfélagsins að leiðarljósi.

Lagt er til að:

Sveitarstjóri verði faglega ráðinn.

Forseti sveitarstjórnar verði fulltrúi af B lista og annar varaforseti fulltrúi af D lista.

Formaður byggðarráðs verði fulltrúi af D lista og að varaformaður verði fulltrúi af B lista.

Formaður skipulags- og framkvæmdaráðs verði fulltrúi af B lista.

Formaður fjölskylduráðs verði fulltrúi af D lista.

 

Nefndarkjör

Í fastanefndir tilnefnir B listi tvo fulltrúa og D listi einn fulltrúa.

Meginmarkmið

-         Fjölga íbúum um 100 á kjörtímabilinu.

-         Við viljum stuðla að uppbyggingu í anda grænna iðngarða á iðnaðarsvæðinu á Bakka í, með fyrirtækjum sem hafa sjálfbærni að leiðarljósi og sú uppbyggin verði komin vel á veg á kjötímabilinu. Markmið okkar er að orka í Þingeyjarsýslum verði nýtt á grunni sjálfbærni hér á svæðinu með tilheyrandi fjölgun starfa og fjölbreyttum atvinnutækifærum.

-         Við leggjum áherslu á að byggingarlóðir fyrir íbúðir og atvinnuhúsnæði séu ætíð lausar til umsóknar og bið eftir afhendingu sé ekki of löng.

-         Áhersla verði á málefni barna í anda verkefnisins barnvænt samfélag sem styður sveitarfélagið í að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

-         Stuðla að lýðheilsu barna og ungmenna, auka hamingju og velferð.

Á kjörtímabilinu:

Byggða- & atvinnumál

-          Vinna að uppbygging á iðnaðarsvæðinu á Bakka með nýtingu á orku í Þingeyjarsýslum og áherslu á nýsköpun. Skipuð verður verkefnastjórn með aðkomu haghafa og sveitarfélaga.

-          Tryggja staðbundnar bjargir til atvinnuþróunar með störfum atvinnufulltrúa á Kópaskeri og Raufarhöfn.

-          Lögð verði sérstök áhersla á markaðs- og kynningarmál svæðisins. Gera sveitarfélagið eftirsóknarverðan stað til að búa og starfa í.

-          Hlúa að starfsumhverfi fyrirtækja sem fyrir eru, t.d. í landbúnaði, sjávarútvegi, fiskeldi, ferðaþjónustu og iðnaði. Tryggja framboð af lóðum fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi.

-          Styðja við nýsköpun og atvinnuþróun.

-          Störf hjá sveitarfélaginu verði auglýst án staðsetningar innan sveitarfélagsins eftir eðli og tilgangi starfa.

-          Sækja um byggðakvóta til Húsavíkur og sækja um aukinn byggðakvóta á Kópaskeri og Raufarhöfn.

-          Vera í góðu samstarfi við aðila atvinnulífsins og stéttarfélög m.a. um rétta lögheimilisskráningu starfsmanna til að tryggja útsvarstekjur til sveitarfélagsins.

 

Skipulags- og umhverfismál

-          Ljúka vinnu við umhverfisstefnu sveitarfélagsins sem hófst á síðasta kjörtímabili.

-          Taka upp aðalskipulag fyrir sveitarfélagið.

-          Fara í hugmyndasamkeppni um uppbyggingu miðbæjar á Húsavík þar sem hafnarsvæði, Búðargil, Öskjureitur og miðbær tengjast.

-          Farið verður í yfirborðsfrágang á Öskjureit og unnið að framtíðarsýn svæðisins.

-          Skógrækt verður aukin við þéttbýli.

-          Lóðir við uppbyggðar götur verði boðnar á afslætti gegn skilyrtum byggingartíma.

-          Nýta byggingarlóðir sem eru klárar til uppbyggingar.

-          Lögð verður áhersla á fegrun umhverfis og farið í umhverfisátak innan sveitarfélagsins.

-          Kanna möguleika á nýtingu vindorku og smávirkjana og halda áfram jarðhitaleit samhliða skipulagsferli.

-          Kanna sölu eigna sem sveitarfélagið telur sig ekki hafa not fyrir.

-          Byggja upp göngu- og hjólaleiðir.

-          Endurskoða fyrirkomulag sorpmála samhliða nýrri svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi og nýrri lagasetningu.

 

Fjármál- og stjórnsýsla

-          Við ætlum að finna leiðir til að lækka álögur á íbúa og fyrirtæki, m.a. með áframhaldandi lækkun á álagningarprósentu fasteignaskatts.

-          Endurnýja heimasíðu Norðurþings með áherslu á stafræna þjónustu og upplýsingamiðlun.

-          Að Norðurþing verði leiðandi í þingeyskri samvinnu á grunni héraðsnefndar og landshlutasamtaka sem og í samstarfi sveitarfélaga um veitingu velferðarþjónustu.

-          Endurskoða samþykktir um hverfisráð í þeim tilgangi að auka samskipti milli þeirra og stjórnsýslunnar.

-          Halda íbúafundi um sveitarfélagið með sveitarstjórn og efla samtal kjörinna fulltrúa við íbúa, fyrirtæki og stofnanir.

-          Efla upplýsingaflæði úr stjórnsýslunni til almennings s.s. raunkostnað við veitta þjónustu og ákvörðunartöku kjörinna fulltrúa.

-          Sérstök áhersla á aðkomu nýrra íbúa af erlendum uppruna að stjórnsýslunni og samfélaginu

-          Sveitarfélagið verður áfram aðili að rammasamningi ríkiskaupa en jafnframt endurskoða aðild að einstökum hlutum hans þegar þeir renna út og nýir eru gerðir.

 

Menntun- og menning

-          Samþætta starf skólastiga við íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarf.

-          Byggja upp skólalóðir með skipulögðum hætti.

-          Standa vörð um Framhaldsskólann á Húsavík.

-          Efla tónlistanám í sveitarfélaginu.

-          Veita systkinaafslátt í mötuneytum grunnskóla.

-          Auka sérfræðiþjónustu innan skólakerfisins, s.s. með sálfræði- og talmeinaþjónustu.

-          Stuðla að starfstengdu námi á grunnskólastigi.

-          Skoða mismunandi útfærslur á sumarlokun leikskóla sem lið í aukinni samveru fjölskyldna.

-          Áfram verður unnið með það viðmið að öllum börnum sem hafa náð eins árs aldri verði boðin vistun á leikskólum.

-          Unnið verði eftir þeirri stefnu að halda úti leikskólaþjónustu á Kópaskeri að lágmarksskilyrðum uppfylltum.

-          Koma á tengiliðaverkefni fyrir nýja íbúa með samstarfi sveitarfélagsins, vinnustaða og félagasamtaka.

-          Móta framtíðarstefnu um uppbygging á menningarhúsnæði og fá meira líf í menningarhúsnæði sveitarfélagsins í góðu samstarfi við starfsfólk og aðra eigendur.

-          Styðja við og gera bæjarhátíðum og öðrum árlegum viðburðum hærra undir höfði.

 

Velferðarmál

-          Koma á fót félagsmiðstöð fullorðinna.

-          Endurskoða húsnæðismál fyrir starfsemi Miðjunnar.

-          Tryggja framgang uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis.

-          Skipa starfshóp um notkun Hvamms á Húsavík sem lífsgæðakjarna í samvinnu við aðra eigendur og hagsmunaaðila.

-          Styðja áfram við öflugt starf félags eldri borgara með áherslu á aukna hreyfingu.

-          Skoða og efla þátttökuverkefni eldri borgara.

-          Unnið verði að undirbúningi fleiri búsetuúrræða fyrir fatlaða.

-          Bæta aðgengi að stofnunum sveitarfélagsins.

-          Tryggja nýjan samstarfssamning þingeyskra sveitarfélaga svo Norðurþing geti áfram leitt velferðarþjónustu á sviði félags- og skólaþjónustu með kröftugum hætti á grunni hinna nýju farsældarlaga.

 

Íþróttir og æskulýðsstarf

-          Frístundastyrkur barna verði hækkaður í 30.000 kr. á kjörtímabilinu.

-          Frístund og félagsmiðstöð ungmenna á Húsavík verði komin í varanlega aðstöðu fyrir lok árs 2024.

-          Áfram verði unnið að uppbygging skíða- og útivistarsvæðis við Reyðarárhnjúk.

-          Styðja við uppbyggingu rafíþrótta.

-          Huga að uppbyggingu almenningsíþrótta með áherslu á göngu- og hjólaleiðir.

-          Áframhaldandi stuðningur við íþróttafélögin og setja fram stefnu og aðgerðaráætlun um uppbyggingu á íþrótta- og tómstundaaðstöðu til framtíðar.

-          Skipuð verður afmælisnefnd vegna 100 ára afmælis Völsungs 12. apríl 2027 sem mun safna saman hugmyndum, útfæra og gera tillögu að afmælisgjöf Norðurþings til félagsins.

-          Vinna að endurbótum á leikvöllum í sveitarfélaginu.

-          Fara í endurbætur á sundlaugaraðstöðunni í Lundi.

 

 

Samgöngur og hafnir         

-          Stofnuð verður þriggja manna hafnarnefnd sem fer með stjórn Hafnarsjóðs Norðurþings í ljósi aukinna umsvifa og framtíðaruppbyggingar.

-          Standa vörð um Húsavíkurflugvöll.

-          Fara í stefnumótun um starfsemi og aðbúnað hafnanna svo að hver atvinnustarfsemi fyrir sig hafi tækifæri til að vaxa og dafna.

-          Hafnarsvæðin verði áfram lífæð atvinnulífs í sveitarfélaginu og grunnþjónustan tryggð við notendur hafnanna.

-          Ráðast í lagfæringar á yfirborði gatna og geymslusvæða á hafnarsvæðum.

-          Beita okkur fyrir að heilsársþjónusta á Dettifossvegi verði tryggð.

-          Hefja á ný vinnu við vegaframkvæmdir á athafnasvæði Höfða á Húsavík.

 

 


Athugasemdir

Nýjast