Gagnrýnin umræða og eftirlit með stjórnvöldum er eitt af einkennum heilbrigðs lýðræðissamfélags

Anna Júlíusdóttir formaður Einingar Iðju
Anna Júlíusdóttir formaður Einingar Iðju

Anna Júlíusdóttir formaður Einingar Iðju skrifar


 

Eining-Iðja fagnar því að bæjaryfirvöld á Akureyri séu tilbúin til samtals um nýtt fyrirkomulag leikskólagjalda. Við þökkum Heimi Erni Árnasyni, formanni bæjarráðs, fyrir viðbrögð hans við ábendingum okkar.Anna Júlíusdóttir

Við teljum að markmið breytinganna séu góð og mikilvæg. Það er jákvætt að kerfið miðar að því að veita tekjutengdan afslátt til þeirra sem þurfa á honum að halda. Hins vegar teljum við að þróa þurfi kerfið áfram og stilla það af til að það nái markmiðum sínum um að vera jafnt og sanngjarnt fyrir alla.

Þó við skiljum þörfina á að uppfæra gjaldskrár vekur það áhyggjur okkar að hækkunin er talsvert umfram umsamdar launahækkanir í nýlegum kjarasamningum. Enn fremur er lækkun á afslætti fyrir tekjulægstu hópana, úr 75% í 62,5%, sérstaklega áhyggjuefni. Þessi breyting getur haft veruleg áhrif á fjárhag þeirra sem síst mega við auknum útgjöldum.

Við ítrekum mikilvægi þess að hafa víðtækt samráð við hagsmunaaðila, þar á meðal foreldra og stéttarfélög, þegar unnið er að breytingum sem hafa svona víðtæk áhrif á fjölskyldur í bænum. Þó að samráð hafi verið haft við starfsmenn bæjarins og leikskóla er mikilvægt að rödd foreldra og launafólks heyrist einnig í ferlinu.

Eining-Iðja þiggur boð Heimis um fund til að ræða málið frekar. Til að slíkur fundur verði sem gagnlegastur, teljum við nauðsynlegt að fyrir liggi ítarleg og nákvæm gögn um áhrif breytinganna. Þetta ætti að innihalda:

  1. Sundurliðun á áhrifum fyrir mismunandi tekjuhópa.
  2. Samanburður á greiðslubyrði fyrir og eftir breytingar.
  3. Upplýsingar um fjölda fjölskyldna í hverjum tekjuhópi sem verða fyrir áhrifum.
  4. Áætlaðar heildartekjur bæjarins af leikskólagjöldum fyrir og eftir breytingar.

Með þessum gögnum getum við átt uppbyggilegt og málefnalegt samtal um raunveruleg áhrif breytinganna og leiðir til úrbóta ef þörf krefur.

Við fögnum því að kerfið sé skilgreint sem tilraunaverkefni og hvetjum bæjaryfirvöld til að fylgjast náið með áhrifum þess. Við leggjum til að sett verði upp reglulegt endurmatsferli þar sem allir hagsmunaaðilar koma að borðinu.

Í ljósi ummæla Heimis Arnar um að það sé óvægið að blanda saman umræðu um leikskólagjöld og uppbyggingu íþróttamannvirkja, viljum við árétta mikilvægt hlutverk stéttarfélaga í lýðræðissamfélagi. Samkvæmt lögum Einingar-Iðju er eitt af meginhlutverkum okkar að standa vörð um hagsmuni félagsmanna og vinna að sameiginlegum hagsmunamálum þeirra. Þetta felur óhjákvæmilega í sér að spyrja skal gagnrýninna spurninga og skoða ákvarðanir sveitarfélaga í víðara samhengi.

Gagnrýnin umræða og eftirlit með stjórnvöldum er eitt af einkennum heilbrigðs lýðræðissamfélags. Þó að spurningar okkar og ábendingar kunni stundum að virðast óvægin, eru þær settar fram í þeim tilgangi að tryggja að hagsmunir allra íbúa séu virtir og að ákvarðanir séu teknar að vel ígrunduðu máli. Við teljum að slík gagnrýnin umræða sé til þess fallin að bæta ákvarðanatöku og stuðla að réttlátara samfélagi fyrir alla.

Að lokum viljum við ítreka mikilvægi þess að horfa heildstætt á fjármál bæjarins. Nauðsynlegt er að tryggja að grunnþjónusta við barnafjölskyldur, þar með talið leikskólar, sé aðgengileg og á viðráðanlegu verði fyrir alla, samhliða öðrum mikilvægum verkefnum bæjarins. Við hvetjum bæjaryfirvöld til að skoða forgangsröðun verkefna með það að leiðarljósi að styðja við fjölskyldur og tryggja jöfn tækifæri fyrir öll börn í bænum.

Eining-Iðja mun áfram standa vörð um hagsmuni félagsmanna sinna og allra barnafjölskyldna á Akureyri. Við erum tilbúin til uppbyggilegs samtals við bæjaryfirvöld til að finna lausnir sem tryggja sanngirni og jöfn tækifæri fyrir öll börn í bænum okkar.

Anna Júlíusdóttir

formaður Einingar Iðju 

 


Athugasemdir

Nýjast