Aukavinna við þrif

    Óska eftir að fá samviskusama og duglega manneskju til að sjá um íbúðir í skammtímaleigu (Airbnb)
    Viðkomandi þarf að hafa gott auga fyrir þrifum.
    Nánari upplýsingar í síma 663 5790